pcelica-gif Pčelinjaci stanković Mladenovac
Pcelinjaci stankovic Mladenovac
Pcelinjaci stankovic on google my bussines
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
slika pozadine menija slika pozadine menija slika pozadine menija

Pčelarski Leksikon | Slovo N

Atlas medonosnog bilja po mesecima

NEKTAR

Nektar je slatka tečnost koju luče nektarije - nektarske žlezde koje se najčešće nalaze u cvetovima, a retko i na drugim delovima biljke.

Pčele nektar prerađuju u med.

Nektar predstavlja vodeni rastvor saharoze, glukoze i fruktoze.

U njemu ima i nešto dekstrina, manita, melicitoze, belančevinastih, bojenih, mineralnih i aromatičnih materija.

Sastav nektara nije isti kod različitih vrsta biljaka.

Ustanovljeno je da nektarske žlezde u tek rascvetalih cvetova luče više saharozu, a kasnije njegov udeo postaje sve manji.

Ukoliko u nektaru neke biljke ima više glukoze utoliko će med brže kristalisati.

Takav je med od uljane repice i, uopšte, od livadskih biljaka.

Bagremov nektar sadrži veliku količinu fruktoze i zbog toga ovaj med dugo ostaje u tečnom stanju.

Uloga nektara je da privlači insekte koji pomažu oprašivanje cvetova.

Utvrđeno je da nektar ima baktericidne i bakteriostatične osobine

Nektar

NEKTARIJE

Nektarije su naročite žlezde koje luče nektar.

Imaju oblik nateklina,brazdica, jamica, bradavica, jastučića,roščića i dr.

U najviše slučajeva one se nalaze pri osnovi cveta, ali se sreću i na svim delovima cveta — čašičnim i kruničnim listićima, prašnicima i dr.

Nektarije na cvetovima nazivaju se cvetne nektarije.

Kod nekih biljaka postoje i vancvetne nektarije na listovima i drskama listova.

Nektarije

NEPRIJATELJI I ŠTETOČINE PČELA

Neprijatelji i štetočine pčela su neki insekti, ptice i sisari od kojih neki ubijaju ili jedu pojedinačne pčele van košnice, a drugi ulaze u košnice, hrane se zalihama meda i cvetnog praha ili saćem, ili na drugi način oštećuju pčelinje gnezdo.

Među insektima najvažniji neprijatelji pčela su: ose, stršljeni, mrtvačka glava, pčelinji vuk, mravi, voštani moljci i dr.

među pticama: pčelarica, lasta, a od sisara miševi i medved.

Neprijatelji i stetocine pcela

NALET PČELA

Nalet pčela je pojava velikog preseljenja pčela izletnica iz jednih u druge košnice.

Dešava se naročito kod pčelinjih društava odseljenih na bogatu pašu i smeštenih u neposrednoj blizini ili usred rascvetalog medonosnog bilja, kao i u nekim drugim situacijama .

Nalet pčela se desava jer pri obilnoj paši pretrpane pčele koje se vraćaju natovarene nektarom sleću na najbolje orjentisane košnice.

Pčele stražarice ih puštaju da udju tako natovarene sa nektarom i tako na tim košnicama te pčele ostaju dok druge manje orjentisane košnice slabe.

Nalet je česta pojava na suncokretovoj paši

Nalet pcela

NUKLEUSI

Malo pčelinje društvo na ramovima, smešteno u košnicu, koje je jezgro, odnosno začetak, budućeg jakog i normalnog duštva u koje može da se razvije.

Nukleusi