pcelica-gif Pčelinjaci stanković Mladenovac
Pcelinjaci stankovic Mladenovac
Pcelinjaci stankovic on google my bussines
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
slika pozadine menija slika pozadine menija slika pozadine menija

Klima u našem sokaku - Suša na pčelinjakuLetnje suše na pčelinjaku

Periodi ekstremnih suša

Letnje suše su za pčele i pčelara poseban izazov.

Velike vrućine negativno se odražavaju na život u košnicama.

Da bi održavala normalnu mikro-klimu pčela mora da uloži dodatan napor.

Tih dana se ispred košnica može videti veliki broj pčela koje lepezanjem krilima upumpavaju svež vazduh u košnicu.

Na pojilima je prisutna velika količina pčela i velike količine vode pčela potroši na održavanje mikro klime.

Primetno je da zbog vrućine pčela neće da širi leglo onako kako bi to trebalo već čeka da temperatura spadne pa tek onda matica polaže više jaja.

Naročito je kritičan period u avgustu kada u prirodi je sve suvo, a pčela mora da odgaji zimsku pčelu.

Ako u prirodi manjka medonosnog i polenosnog bilja ta pčela će biti slabijeg kvaliteta, pa se može desiti da košnica strada tokom zime.

Pčelar je najbolji saveznik pčelama jer joj pomaže da prebrodi te teškoće.

Na našim pčelinjacima godinama beležimo promene koje suša ostavlja za sobom i izdvojili smo tri pčelarske sušne sezone kao posebno loše.

Žega na pčelinjaku

Ekstremna suša 2015. god

Ekstremna suša 2015 godine

Blaža suša 2017. god

blaža suša 2017 godine

Jaka suša 2022. god

jaka suša 2022g