pcelica-gif Pčelinjaci stanković Mladenovac
Pcelinjaci stankovic Mladenovac
Pcelinjaci stankovic on google my bussines
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
slika pozadine menija slika pozadine menija slika pozadine menija

Pčelarski kalendar - Maj

Radovi u maju

Može se sasvim slobodno reči da je maj mesec najzanimljiviji za sve pčelare.

Tek tada oni mogu da sagledaju rezultate svoga veoma obimnog rada u proteklom periodu, a na osnovu sakupljenog nektara i njegove prerade u med od bagremove paše, koja je, praktično, prva glavna paša u velikom delu Srbije.

Naravno i od drugih prethodnih paša, koje, takođe, mogu biti značajne.

S obzirom na to da bagremova paša u nekim krajevima naše zemlje počinje u prvoj dekadi, u nekim u drugoj, a negde tek u trećoj dekadi maja, to su i radovi na pčelinjaku raznoliki po pojedinim područjima.

Međutim, opisaćemo sve radove koje treba obaviti u ovom mesecu, a pčelari te, prema klimatskim i drugim uslovima, obavljati te radove onda kada je to za njihove uslove najpovoljnije.

Ti radovi su sledeći:

  • sprečavanje nagona za rojenje
  • stvaranje "radnog raspoloženja" u pčelinjem društvu za sakupljanje nektara i njegovu preradu u med
  • proširivanje ventilacije i leta nа košnicama ako je to potrebno
  • dodavanje medišnih nastavaka gde je to potrebno
  • pripremanje pčelinjih društava za seobu
  • ako bagremo podbaci , treba održavati kondiciju pčelinjih društava, odnosno pripremiti ih za jednu od narednih paša koja treba tek da pristigne


Pregled kosnice

Plodovi koji stižu u Maju

Biljke koje cvetaju u Maju

Klima u maju

Klimatski podaci za Mladenovac za Maj
Prosečna max temperatura 22,7 °C
Prosečna min temperatura 10,3 °C
Broj kišnih dana 14,3 dana
Prosečna relativna vlažnost 71%
Prosečne kišne padavine 38mm
Prosečna dnevna svetlost 14h49m
Uv index 5


 Stara dedina kuća